คำขวัญของอำเภอท่าอุเทน

เมืองธรรมมะ พระธาตุสูงงาม แม่น้ำสองสี ไดโนเสาร์ล้านปี ประเพณีไทญ้อ
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลท่าอุเทนศาลาริมน้ำ  เทศบาลตำบลท่าอุเทน
ตำบลท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม


คลิป สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าอุเทน 


ตึกนี้เคยใช้เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองท่าอุเทน มาก่อน


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


ห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าอุเทน


สถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


ตำรวจท่าอุเทน  ต้องรับมือกับขบวนการขนยาเสพติดตลอดแนวแม่น้ำโขง


ตำรวจท่าอุเทนชอบมาตั้งด่านตรวจ ณ ที่สามแยกท่าอุเทน - โพนสวรรค์


แต่สามแยกแห่งนี้  ตามข่าวว่า  พวกขนยาเสพติดไม่ค่อยนิยมผ่าน


จุดผ่อนปรน ไทย - ลาว  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
การค้าขายสินค้า ณ จุดนี้มีความเฟื่องฟูมากๆ


ศูนย์บริการร่วมจุดผ่อนปรน ไทย - ลาว  อำเภอท่าอุเทน
ย่านการค้าเก่าริมโขงท่าอุเทน


อาคารร้านค้าเก่าแก่ที่สุดของอำเภอท่าอุเทน  ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบโขงตรงนี้


ย่านเก่าแก่ของอำเภอท่าอุเทน


ท่าเทียบเรือ ณ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
การค้าขายระหว่าง 2 ประเทศ ณ จุดนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมาก


วัดธาตุท่าอุเทน 
อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม


วัดธาตุท่าอุเทน 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


วัดกลาง


วัดกลาง 
อำเภอท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไชย 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดศรีษะเกษ 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วัดไตรภูมิ 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้ามณีธรรม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


ศาลาริมน้ำที่มีมากมาย ดูจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเทศบาลท่าอุเทน


ศาลาริมโขงสวยๆ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้อำเภอท่าอุเทน